Ekonomi

İşte memur ve emekli memurların kazanımları! Detaylar şöyle olmalıydı

4 milyon memur ve 2,5 milyon emekli memuru ilgilendiren 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde de artış oranı açıkça görülüyor.

Memurlar tarafını temsilen Memur-Sen’in yürüttüğü müzakerelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Tahkim Kurulu devreye girdi.

Tahkim Kurulu beşinci ve son toplantısında memur ve emeklilere yönelik zam oranını açıkladı.

YÜKSELİŞ RESMİ OLDU

Buna göre 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında ise yüzde 10; 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 artış olacak.

Milyonları ilgilendiren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece artış oranı resmileşti.

DETAYLAR AÇIK

Memur-Sen Konfederasyonu, memurlara yapılacak zamla birlikte 1 Ocak 2024’te en düşük memur maaşının yüzde 46,81 artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa çıkacağını bildirdi.

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Tahkim Kurulu’nun belirlediği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Kararlarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Buna göre, kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri 2024 yılında yüzde 15+10 artışla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 yılında ise yüzde 6+5 artışla yıllık kümülatif yüzde 11,30 oranında artırılacak. Artış oranı enflasyon farkı hariç birikimli olarak yüzde 40,79 olacak.

2024 ve 2025’teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı zammı verilecek.

– En düşük memur maaşına yüzde 46,81 artış

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, beklenen yüzde 15 artış, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile desteği yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 77 liraya çıktı. 1 Ocak 2024’te bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek.

399 sayılı Karara tabi çalışanın tavan tavan ücreti 2024 yılının ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruş, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruş, ilk 6 ayda 37 bin 414 lira 39 kuruş oldu 2025 yılının ayında ise ikinci 6 ayda 39 bin. 285 lira 11 kuruşa çıkacak.

Harçlık Kanunu uyarınca ödenecek günlük tutarların mevcut koşullar çerçevesinde belirlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirilecek.

Veteriner hekim ekipleri ile bu kadroda bulunanların maaşları 699 lira 53 kuruş (10 puan), peyzaj mimarı ve iç mimar unvanına sahip sözleşmeli çalışanlara ise 251 lira ek ücret ile 83 kuruş ödenecek. aslında çalıştıkları her gün için. Bu ödeme üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruştan fazla olamaz.

Sıra tahsisli lojmanlar için belirlenen beş yıllık ikamet süresi, engelli kamu görevlileri için 6 yıl olarak uygulanacak.

Sendikalı çalışanlar için geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi primi aylık olarak ödenecektir. İkramiye bedeli aylık 360,08 liradan 520,60 liraya çıkarılacak, 6 aylık artış dönemlerinde de aynı oranda artırılacak.

Aile bütçesi artırılacak ve eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1673 lira 72 kuruş aile yardımı ödenecek.

– 1. dereceye ulaşan çalışanlar için 3600 ek gösterge

1’inci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşmeleri Kanununun mevcut koşullar çerçevesinde evrensel unsurlarla uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Başta şube müdürü olmak üzere müdür unvanına sahip işçiye 1399,07 lira (20 puan), müdür yardımcısı unvanına sahip işçiye ise 30 kuruş (15 puan) ek 1049 lira ödeme yapılacak. .

Kamuda çalışan mühendislere 1399,07 lira (20 puan), kimyagerlere 699,53 lira (20 puan), tekniker ve teknikerlere 349,77 lira (5 puan) ödeme yapılacak. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 2 ve 3 numaralı tablolarda yer alan ücret göstergeleri 2 bin 280 rakamı eklenerek uygulanacaktır.

– KİT’lerde yönetici ve asistanlara tazminat

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) görev yapan genel müdür, kombina, fabrika, işyeri ve işletme yöneticilerinin maaşlarına 2 bin 98 lira 61 kuruş (30 puan) ek ödeme yapılacak. Bu pozisyonlarda bulunanların yardımcıları, bölge müdür yardımcıları ve daire başkan yardımcılarına 1748,38 lira (25 puan) ek ödeme yapılacak.

KİT’lerde çalışan teknik şef, atölye şefi, teknik şef, teknik uzman, küme baş mühendisi, baş mühendis, baş mimar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve veterinerler, biyolog, kimyager, fizikçi, 839 lira 44 kuruş (12 puan), istatistikçi ve matematikçi unvanına sahip çalışana 349 lira 77 kuruş (5 puan) ek ücret ödenecek.

Şef takımlarda çalışanlara 1538 lira 97 kuruş (22 puan) ek ödeme, amir takımlarda çalışanlara ise 839 lira 44 sent (12 puan) ek ödeme yapılacak.

– Avukatların avukatlık ücretleri artırılacak

Kamuda çalışan avukatlara ödenebilecek avukatlık ücretinin aylık üst sınırı 14 bin 727 liraya (20 bin puan) çıkarılacak, bu avukatlara 202 lira 50 kuruş (275 gösterge rakam) ödeme yapılacak. ) vakaların takibi karşılığında her görev için günlük.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı personeli 699 lira 53 kuruş (10 puan), sağlık ve diş hekimliği ekip ve pozisyonlarında görev alanlar 839 lira 44 kuruş (12 puan), bu çalışanın yanında çalışan tıp dışı doktorlar ise 699 lira 53 kuruş (10 puan). puan) ek ödeme alacaktır.

– Emeklilere ödenecek tazminat

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında emekli kamu görevlisine ödenen tazminat bedeli 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 983 lira 43 kuruş, ikinci 6 ayda 10 bin 981 lira 78 kuruş, ikinci 6 ayda 11 bin 640 lira 68 2025 yılının ilk 6 ayında sent, ikinci altı ayında ise 68 sent. 12 bin 222 lira 72 kuruş olacak. Sözleşmeli işçiler de bu ödemeden yararlanacak.

Devlet tarafından burs alan ve eğitim gören kamu görevlilerinin çocuklarına aile yardımı (çocuk yardımı) 184,09 lira (250 gösterge rakam) olarak verilecek.

Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 1 Ocak 2024’te 349 lira 77 kuruş (5 puan) ilave artış yapılacak. Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 699 bin 532 lira 50 kuruş (en yüksek memur maaşının 100 katı) tazminat ödenecek Yangına müdahale sırasında ölen itfaiyecinin mirasçıları.

– Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı kapsamında, 0-6 yaş grubundaki çocuklara 552 lira 26 kuruş (750 gösterge rakamı), 0-6 yaş grubundaki çocuklara ise 276 lira 13 kuruş (375 gösterge rakamı) ödenecek. 6 yaşında.

Müze araştırmacıları, restoratörleri ve sanat tarihçilerine, arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminat bedeli üzerinden, açık çalışma alanında görev yapacakları her gün için 251 lira 83 kuruş (en yüksek memur maaşının yüzde 3,6’sı) ödeme yapılacak. .

– Her zaman görev koşucusu

Sözleşmeli çalışana ödenen nafaka kapsamı genişletilecek, sözleşmeli işçi her zaman görev seyahati hakkından yararlanacak ve yere çıktığı her gün için nafaka kararlarından yararlandırılacak.

İdari büro memuru ve idari takviye işçisi unvanına sahip sözleşmeli işçinin maaşlarına ilave 699 lira 53 kuruş (10 puan) ödeme yapılacak.

Müze araştırmacıları, arşivciler, folklor araştırmacıları, kütüphaneciler, kitap patologları ve sosyologlara hizmet süreleri dikkate alınarak ilgili tazminat oranları uygulanacaktır.

Baraj, enerji santrali, maden sahası, fabrika, trafo, istasyon ve istasyon gibi yerlerdeki toplu konutlar “hizmet tahsisli” olarak kullanılacak. Hizmet tahsisli konutların belirlenmesi yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenecek.

İtfaiye ve ARFF görevlilerinin Genel İdari Hizmetler sınıfı kapsamında değerlendirilmesi devam edecek olup, bu işçi ve itfaiyecilere 489 lira 67 kuruş (7 puan) ek ödeme yapılacak.

– Toplu taşıma kartı verilecek

Bakanlıkların merkez teşkilatları ile bağlı, ilgili ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çalışanlara ulaşım hizmeti sağlanacak olup, taşra birimlerinde sunulan hizmetten kamu görevlileri de yararlanacak. .

Bekçi ve güvenlik personelinin maaşlarına 699 lira 53 kuruş (10 puan) ilave ödeme yapılacak. Silahlı görev yapanların ek ödeme oranlarına ilave 349 lira 77 kuruş (5 puan) verilecek.

Unvanları değiştirilerek başka takımlara transfer edilen kamu görevlilerinin yeni takımına ait mali haklardan doğan farklar ödenecek.

– KİT’lerde çalışan bazı personel ve teknik personele ek ödeme

Aslında arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlar belediye tarımı, hayvancılık gibi açık çalışma alanlarında çalışan küme baş mühendisi, baş mühendis, baş mimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden haritacısı KİT’lerde uygulama üniteleri ve yollar, yer altı ve yer üstü madenlerde uzman olan jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik amir gibi sözleşmeli işçilere fiilen çalıştıkları gün başına 251 lira 83 kuruş çalışan sözleşmeli personel için, atölye şefleri ve teknik uzmanlar (yüzde 3,6 ve üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruş (yüzde 72), fiilen çalıştıkları gün başına 167 lira 89 kuruş (yüzde 2,4)’u geçmemek üzere Kadastrocu, topograf, topograf ve tekniker pozisyonları üç ayda 3 bin 357 lira 76 kuruş (yüzde 48), fiilen çalıştıkları gün başına 97 lira 93 kuruş (yüzde 1,4), 3 ayda ise 1958 ek 69 kuruş’u (yüzde 28) geçmeyecek şekilde fiyat ödemesi yapılacak. Sözleşmeli işçiler de bu ödemeden yararlanacak.

– Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Aile nafakası ödeneğinin geriye dönük olarak 3 ay süreyle bildirime istinaden ödenmesine tarih güncellenerek devam edilecek.

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmetlerinin başlatılmasına yönelik adımlar atılacaktır.

Kadrolu teknik işçinin ek özel hizmet tazminatı oranları sırasıyla yüzde 3,6, yüzde 2,4, yüzde 1,4 ve sonunda yüzde 72, yüzde 48 ve yüzde 28 oranında artacak.

Yurtiçi yer değiştirme masrafları, belgeleme kuralları olmaksızın tüm işçilere ödenecektir.

ispirajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Vip elit istanbul escort bayan numaraları
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort